935401109 / 654938066 resso@resso.info

Ressò, Centre d’estudis musicals, a través d’aquesta web:

1- Busca que proporciona informació actualitzada i de qualitat.

2- Garantitzar la seguretat i la protecció de les dades personals.

Ressò, Centre d’estudis musicals garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal així com la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteix la seguretat d’acord amb les previsions de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD 15/1999, de 13 de desembre).

3- S’ajusta al marc legal en vigor en matèria de responsabilitat pels continguts.

Ressò, Centre d’estudis musicals SCP sense respon  del mal ús que els usuaris pugèssin fer dels continguts de la web. Tampoc es fa responsable de les dificultats d’accés que pot tenir per accedir al portal ni del mal funcionament d’aquest es pugui atribuir a causes alienes.