935401109 / 654938066 resso@resso.info

ALELLA VIU LA MÚSICA

Alella viu la música” és una plataforma creada el curs 08/09 per l’Ajuntament d’Alella i Ressò, Centre d’estudis musicals a partir de la qual es generen activitats educatives relacionades amb la música i l’educació musical.

Alella viu la Música avui inclou cinc activitats: