935401109 / 654938066 resso@resso.info

Ressò es el centre examinador oficial de Trinity College of London amb el número de registre 45.070.

Aquesta prestigiosa institució ofereix exàmens de música arreu del món i  un reconeixement oficial en la majoria de països.

Oferim la possibilitat als nostres alumnes de realitzar els exàmens d’aquesta institució universitària internacional. Aquests exàmens es duen a terme d’una manera còmoda al nostre Centre, on  venen examinadors anglesos.

Aquests exàmens són sempre opcionals. Només s’examinen els alumnes que tinguin la motivació i el desig de fer-ho.

Ja són molts els alumnes que s’han examinat al llarg dels darrers anys i molt d’ells han obtingut les màximes qualificacions.

Call Now Button