935401109 / 654938066 resso@resso.info

Per els alumnes que fan el violí amb el Mètode Suzuki i que decideixen, juntament amb el professor i pares fer l’exàmen del Trinity College, tocar davant d’algú es un fet que els ha acompanyat des de que eren molt petits: ho han fet a les classes col·lectives, a les audicions i en moltes altres ocasions dins la seva vida social i familiar.
La vivència sempre ha estat positiva, i l’ambient que han viscut al voltant del fet de tocar el violí ha estat d’allò més motivador.
Ara però, es tracta d’un exàmen. Un exàmen oficial, i tocaran davant d’un examinador que no coneixen i que els observarà per valorar la seva actuació. El canvi de marc podria semblar molt inquietant, però l’experiència m’ha ensenyat que ho es molt poc. En el fons tocaran com ho han fet sempre, i la confiança i el bagatge que els hi donen  tots els anys de pràctica, de ben segur que no els abandonaran.
D’altra banda, quan mirem el repertori de les peces d’exàmen del Trinity College, a primera vista sembla més asequible. Aquesta primera percepció es falsa: el treball de precisió que demanen les peces es realment considerable, i resulta un complement idòni del treball que es fa amb el repertori del Mètode Suzuki, on les peces, en general son més exigents tecnicament, i de vegades, la pròpia dinàmica del procès d’aprenentge, fa que alguns aspectes musicals es deixin en segon plà.
No tots els alumnes fan l’exàmen. Tant sols aquells que senten una motivació per fer-ho. El respecte a l’alumne es, en aquest cas, un aspecte fonamental.
Per a molts alumnes que decideixen fer l’exàmen de Trinity aquest serà l’exàmen de música que hauran fet en els seu periòde d’aprenentatge musical. Però per alguns, en canvi, representarà el primer exàmen oficial. Per a aquests alumnes, el següent pas serà l’exàmen d’accès al Conservatori, i per a ells, la vivència que hauran obtingut dels exàmens de Trinity serà un autèntic tresor i els hi aportarà un xic més de seguretat i confiança.
En la meva pràctica docent actual, el binòmi Suzuki/Trinity, ha demostrat ser una feliç associació que s’ajuda i complementa a la perfecció.

Emili Cuenca