935401109 / 654938066 resso@resso.info
Trinity College of London

Ressò es el centre examinador oficial de Trinity College of London amb el número de registre 45.070.

Aquesta prestigiosa institució ofereix exàmens de música arreu del món i  un reconeixement oficial en la majoria de països.

Oferim la possibilitat als nostres alumnes de realitzar els exàmens d’aquesta institució universitària internacional. Aquests exàmens es duen a terme d’una manera còmoda al nostre Centre, on  venen examinadors anglesos.

Aquests exàmens són sempre opcionals. Només s’examinen els alumnes que tinguin la motivació i el desig de fer-ho.

Ja són molts els alumnes que s’han examinat al llarg dels darrers anys i molt d’ells han obtingut les màximes qualificacions.