935401109 / 654938066 resso@resso.info

Exàmens al Trinity College of London

Ressò es el centre examinador oficial de Trinity College of London amb el número de registre 45.070. Aquesta prestigiosa institució ofereix exàmens de música arreu del món i té un reconeixement oficial en la majoria de països. Oferim la possibilitat als nostres...