935401109 / 654938066 resso@resso.info

EXÀMENS D’INGRÉS AL CONSERVATORI

A l’Escola de música Ressò oferim la possibilitat de fer classes de música orientades a la preparació per l’examen d’accés al Grau Mig del Conservatori.

En aquestes classes de música es treballa la part teòrica (llenguatge musical) i la part pràctica (instrument).

Els resultats al llarg de la nostra trajectòria han estat sempre exel·lents.

 

Vaig començar als 3 anys els meus estudis de violí al Ressò, amb el Mètode Suzuki que, al meu semblar, ha donat molt bons resultats.

La meva experiència ha sigut molt enriquidora, ja que sempre he après en un ambient molt familiar i de tu a tu, solventant els dubtes específics que tenia i molt bon ambient de classe grup també.

Els resultats del meu pas per l’Escola de Música Ressò ha estat molt satisfactori, ja que he adquirit la base dels coneixements teòrics i tècnics que m’han permès entrar al Conservatori, formar part de la Jove Orquestra Simfònica del Vallès , i tocar amb la Orquestra Simfònica del Vallès.

En actualitat estic cursant 5è curs de Grau Mig al Conservatori de Badalona, i contemplo la possibilitat de realitzar estudis de nivell superior de música.

Pol Altimira

ex-alumne de violí

Vaig iniciar els meus estudis musicals a l’Escola Ressò de ben petita on vaig estudiar piano, violí i cant.

La meva experiència ha estat molt bona, tant en el preparatori per a exàmens com en la formació que he rebut. Tant si us voleu iniciar en un instrument o realitzar exàmens reglats penso que es una bona Escola.

Personalment estic molt contenta del meu pas per l’Escola de Música Ressò i del camí que he anat construint a partir dels coneixements adquirits. La prova es que avui en dia estic finalitzant els meus estudis de grau superior de cant al Conservatori Superior del Liceu.

Anna Guasch

ex-alumne de piano, cant i violí

Als 3 anys vaig començar els estudis musicals a l’Escola de Música Ressò, a Alella.

El camí recorregut al llarg d’aquests 12 anys a l’Escola ha estat un camí d’experiències, amistats i aprenentatge.

La meva formació de violí amb el Mètode Suzuki m’ha ajudat molt, sobretot a treballar d’una manera constant en l’estudi tant de l’instrument com del llenguatge musical amb classes molt dinàmiques i didàctiques, tant individuals com col·lectives.

A més, es crea un ambient molt familiar i acollidor que convida a gaudir de la música.

Preparar-me pels exàmens de violí del Trinity College of London i d’accés al Conservatori de Badalona, on actualment estudio 4t Grau de Professional, ha estat una experiència molt enriquidora gràcies a la forma d’ensenyament de l’Escola de Música Ressò.

El que més m’agrada és que els professors transmeten la seva passió per la música, i per experiència, aquesta passió es contagia!

Rut Hidalgo

ex-alumne de violí

CONTACTA AMB NOSALTRES

Call Now Button