935401109 / 654938066 resso@resso.info

MÈTODE SUZUKI PER A VIOLÍ

El Mètode Suzuki es basa en la idea de la llengua materna. El Dr. Suzuki, el seu creador, observà que tots els nens aprenen a parlar la seva pròpia llengua amb exactitud, gràcies a la seva gran capacitat d’assimilació i al fet que estan impregnats pels sons de la seva llengua materna des del naixement. Això el va fer pensar que si els nens estiguessin envoltats per sons musicals, de la mateixa manera desenvoluparien una habilitat extraordinària amb la música.

Així, el Mètode Suzuki permet començar l’aprenentatge dels instruments a l’edat de tres anys. La seva experiència es basa en la participació dels pares i en la creació d’ un ambient propici per tal de crear les condicions que permetin al nen desenvolupar el seu potencial musical i humà.

El Dr. Suzuki començà a treballar aquest mètode a l’any 1945 i milers de nens de tot el món han pogut gaudir-ne.

Les classes de violí Suzuki al nostre centre es poden fer en anglès.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Call Now Button