935401109 / 654938066 resso@resso.info

Què és el Mètode Suzuki?

El Mètode Suzuki és una metodologia dissenyada per aprendre a tocar un instrument musical.

Va ser creat per Shinichi Suzuki, violinista, educador i filòsof cap a mitjans del segle passat. Va adquirir una fama enorme tant al seu país d’origen, Japó, com a la resta del món i ha donat lloc a múltiples teories sobre la formació infantil.

En què es basa el Mètode Suzuki?

Qualsevol nen a qui s’eduqui correctament pot desenvolupar una habilitat musical, i aquest potencial és il·limitat”.

Suzuki va observar com tots els nens aprenen amb gran exactitud a parlar en la llengua materna.

Això és degut a que la seva gran capacitat auditiva organitza i estructura al seu cervell les paraules que va sentint en el seu ambient familiar.

Aquesta observació el va fer pensar que si els nens estiguessin envoltats de música podria produir-se un aprenentatge similar amb aquesta.

D’aquesta manera, va plantejar que, així com el potencial de cada persona pot ser desenvolupat, en el desenvolupament del talent musical els factors hereditaris no juguen un paper tan important com els ambientals.

El Mètode Suzuki abasta tant aspectes educatius com a filosòfics. Es basa en el respecte al nen com a persona i en el concepte que l’habilitat no s’hereta sinó que se n’aprèn.

Shinichi Suzuki nomena el seu mètode com a “Educació del talent”, ja que el talent no és una cosa que s’hereta sinó que s’educa i desenvolupa. Després d’experimentació s’ha demostrat que el nivell de cada individu és molt més elevat del que pensa la societat.

Suzuki no va desenvolupar el seu mètode per entrenar músics professionals, sinó per potenciar les capacitats de cada nen com a ésser humà.

Seves són aquestes paraules:

“L’ensenyament de música no és el meu propòsit principal. Vull formar bons ciutadans, éssers humans nobles. Si un nen sent bona música des del dia del seu naixement, aprèn a tocar-la ell mateix, desenvolupa la seva sensibilitat, coordinació, seguretat, disciplina i paciència. Adquireix un cor bonic”.

Gràcies a la seva vida i obra, Suzuki ha inspirat milers de pares i professors a més de quaranta països d’Àsia, Europa, Austràlia, Àfrica i Amèrica a educar els nens com a éssers humans amorosos mitjançant l’educació musical basada en el mètode de la llengua materna.

En l’ambient positiu, respectuós i encoratjador fomentat pel Mètode Suzuki, els nens aprenen a gaudir de la música i desenvolupen confiança, autoestima, autodisciplina i concentració, així com la determinació necessària per intentar fer cues difícils, qualitats que tant es necessiten al nostre temps.

Com Pau Casals va comentar emocionat, després d’escoltar tocar petits estudiants Suzuki:

“Potser aquesta és la música que salvarà el món”.

MÉS INFORMACIÓ

Call Now Button